despagubiri divort

Despăgubiri și prestații compensatorii, în caz de divorț

Despăgubiri și prestații compensatorii, în caz de divorț 850 500 Divort Cluj Napoca

Soții aflați în proces de divorț vor putea cere in instanta despăgubiri pentru prejudicii materiale și morale sau plata unei prestații compensatorii, conform proiectului noului Cod Civil și al noului Cod de procedură civilă. Noul Cod de procedură civilă reglementează, în cadrul procedurii de divorț, cererea accesorie privitoare la acordarea de despăgubiri pentru prejudicii materiale…

read more

Despăgubiri pentru soțul nevinovat pentru desfacerea căsătoriei

Despăgubiri pentru soțul nevinovat pentru desfacerea căsătoriei 850 500 Divort Cluj Napoca

Potrivit legislației civile în vigoare in România, în cazul divorțurilor produse din vina exclusivă a unuia dintre soți, celălalt soț poate pretinde despăgubiri pentru prejudiciul provocat de desfacerea căsătoriei. În funcție de prejudiciul concret, material și/sau moral, despăgubirile pot urca și la sume de câteva mii de euro. În Noul Cod Civil se stipulează că…

read more