Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Convenţia Europeană nu garantează dreptul la divorţ

Convenţia Europeană nu garantează dreptul la divorţ 845 447 Divort Cluj Napoca

În hotărârea din 10 ianuarie 2017 în cauza Babiarz împotriva Poloniei (cererea nr. 1955/10), Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cu 5 voturi la 2, a hotărât că nu au fost încălcate art. 8 și 12 din Convenție. Cauza privește refuzul autorităților poloneze de a-i acorda reclamantului divorțul. Situația de fapt Dl Babiarz s-a căsătorit cu…

read more