Pensia de urmaș: cine o poate primi și cum se calculează valoarea ei

Pensia de urmaș: cine o poate primi și cum se calculează valoarea ei

Pensia de urmaș: cine o poate primi și cum se calculează valoarea ei 850 500 Divort Cluj Napoca

În România, conform legii, pensia de urmaș poate fi acordată copiilor celui decedat sau soțului supraviețuitor în anumite condiții. Pentru a beneficia de ea trebuie alcătuit un dosar, în baza căruia se stabilește ulterior pensia de urmaș.

Dacă vrei să afli mai multe detalii despre acest subiect, ți-am pregătit mai jos un ghid care cuprinde informațiile necesare despre pensia de urmaș: ce prevede legea, cine are dreptul la ea, cum e stabilit cuantumul pensiei, dar și de ce acte ai nevoie.

Cadru Legislativ

Cadrul legislativ al pensiei de urmaș este reglementat prin Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, care prevede faptul că aceasta poate fi acordată copiilor și soțului supraviețuitor dacă susținătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii.

Important de precizat este faptul că, în sistemul de pensii din România, pensiile nu se pot cumula. Altfel spus, poți beneficia numai de o singură categorie de pensie dintre cele trecute la articolul 46 din prezenta lege:

 • Pensia pentru limita de vârstă (pe care o primesc, la finalul anilor de muncă, cei care au contribuit la sistemul public de pensii);
 • Pensia anticipată (pe care o pot primi, dacă îndeplinesc anumite condiții pentru ea, cei care au contribuit la sistemul public de pensii);

Pensia de urmaș

Un alt aspect ce merită menționat e că Legea 127/2019 a adus și o excepție de la regula de mai sus: începând din 2019, soțul supraviețuitor care nu optează pentru pensie de urmaș poate beneficia, pe lângă pensia proprie, de un ajutor lunar în valoare de 25% din pensia soțului decedat dacă durata căsătoriei lor a fost mai mare de 10 ani și dacă soțul supraviețuitor nu s-a recăsătorit. În acest caz, ajutorul respectiv se poate cumula cu propria pensie a soțului supraviețuitor.

Cine are dreptul la pensia de urmaș

Pe scurt, conform legii, la pensia de urmaș au dreptul copiii și soțul supraviețuitor în anumite condiții. În primul rând, e necesar ca susținătorul decedat să fi fost pensionar sau să fi îndeplinit condițiile pentru obținerea unei pensii.

În cazul copiilor, aceștia pot primi pensie de urmaș în următoarele situații:

 • până la vârsta de 16 ani;
 • dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani;
 • pe toată durata invalidității, de orice grad, dacă această invaliditate a apărut în perioada în care se aflau în una dintre situațiile prevăzute la literele a sau b.

Pe de altă parte, potrivit Legii 127/2019, soțul supraviețuitor poate beneficia de pensie de urmaș în următoarele cazuri:

 • pe tot parcursul vieții sale, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 15 ani; Intervine aici și o excepție: dacă durata căsătoriei este mai mică de 15 ani, dar de cel puțin 10 ani, valoarea pensiei de urmaș acordată soțului supraviețuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6% pentru fiecare an de căsătorie în minus.
 • pe toată perioada în care este invalid de gradul I sau II, indiferent de vârstă, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin un an;
 • pe tot parcursul vieții sale, indiferent de vârstă și de durata căsătoriei, dacă decesul soțului susținător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.

Mai mult decât atât, chiar dacă nu sunt întrunite condițiile de mai sus, soțul supraviețuitor poate beneficia, totuși, de pensie de urmaș pe o perioadă de 6 luni de la data decesului soțului susținător, dacă în această perioadă nu realizează venituri brute lunare dintr-o activitate pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit Codului fiscal, sau dacă veniturile obținute sunt mai mici decât câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

O altă excepție de la condițiile de mai sus este situația în care soțul supraviețuitor primește pensie de urmaș dacă, la data decesului soțului susținător, are în îngrijire unul sau mai mulți copii în vârstă de până la șapte ani. Acesta poate primi pensia de urmaș până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de șapte ani.

Cum e stabilită valoarea pensiei de urmaș

Legea 127/2019 stabilește și modul în care este stabilit cuantumul pensiei de urmaș. Aceasta e calculată în funcție de:

 • pensia pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condițiile legii, susținătorul decedat;
 • pensia de invaliditate gradul I aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în cazul în care decesul susținătorului a survenit înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare.

Cuantumul pensiei de urmaș e calculat procentual din numărul total de puncte de pensie obținut de susținătorul decedat în funcție de numărul urmașilor îndreptățiți, astfel:

 • 50%, în cazul în care e un singur urmaș;
 • 75%, în cazul în care sunt doi urmași;
 • 100%, în cazul în care sunt trei sau mai mulți urmași.

De reținut este și faptul că valoarea pensiei oricărei persoane se calculează prin înmulțirea punctajului mediu anual (obținut prin împărțirea numărului total de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale ale asiguratului la numărul de ani corespunzător stagiului complet de cotizare) realizat de asigurat cu valoarea unui punct de pensie (stabilită prin lege).

Potrivit actualizărilor legislative, valorile punctului de pensie sunt următoarele:

 • la data de 1 septembrie 2019 – 1.265 lei;
 • la data de 1 septembrie 2020 – 1.775 lei;
 • la data de 1 septembrie 2021 – 1.875 lei.

Nu în ultimul rând, trebuie precizat faptul că, în situația în care soțul supraviețuitor și copiii susținătorului decedat au dreptul la pensia proprie și îndeplinesc și condițiile legale pentru obținerea pensiei de urmaș în același timp, aceștia pot alege să rămână cu cea mai avantajoasă pensie dintre cele două.

Cum se acordă pensia de urmaș

În ceea ce privește modalitatea de acordare a pensiilor, acestea se cuvin de la data îndeplinirii condițiilor legale, în funcție de categoria de pensie vizată. În cazul celei de urmaș, acordarea ei se face astfel:

 • din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc decesul, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data decesului, în situația pensiei de urmaș acordată persoanei al cărei susținător era pensionar, la data decesului;
 • fix de la data decesului, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situația pensiei de urmaș acordată persoanei al cărei susținător nu era pensionar, la data decesului;
 • de la data îndeplinirii condițiilor proprii de pensionare, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situația pensiei de urmaș acordată persoanei care îndeplinește ulterior decesului susținătorului condițiile prevăzute de lege referitoare la vârsta standard de pensionare.

Pensia de urmaș poate fi primită fie prin mandat poștal, la domiciliul beneficiarului, fie într-un cont bancar (la una dintre băncile cu care Casa Națională de Pensii Publice a încheiat convenții pentru plata drepturilor de pensie).

Acte necesare pentru pensia de urmaș

Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, pentru obținerea pensiei de urmaș trebuie alcătuit un dosar (depus tot la Casa de Pensii) care să cuprindă următoarele:

 • cerere pentru înscrierea la pensie de urmaș;
 • actele de stare civilă ale urmașilor şi ale reprezentantului lor legal, după caz, în original şi copie;
 • decizia medicală asupra capacității de muncă (în original);
 • decizia de pensie/talonul de plată a pensiei, pentru cazurile în care susținătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
 • adeverință de studii (elev sau student), în cazul în care urmașii sunt copii în vârstă de peste 16 ani, în original;
 • actul doveditor al cauzei decesului, cu excepția situațiilor în care suspinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
 • copie FIAM (Formularul pentru Înregistrarea Accidentului de Muncă), pentru decesul cauzat de un accident de muncă;
 • copie BP2 (Fișă de declarare a bolilor profesionale) şi copie a certificatului medical constatator al decesului, pentru decesul cauzat de o boală profesională;
 • declarație pe propria răspundere din care să rezulte că urmașul nu a fost condamnat prin sentință rămasă definitivă pentru infracțiunea de omor sau tentativă de omor comisă asupra suspinătorului decedat.

În consecință, pensia de urmaș este reglementată prin legea 127/2019 și este un drept de care pot beneficia copiii persoanei decedate sau soțul supraviețuitor, în anumite condiții.