Pensia de întreținere: Știai că trebuie s-o plătești chiar dacă ți se micșorează veniturile?

Pensia de întreținere: Știai că trebuie s-o plătești chiar dacă ți se micșorează veniturile?

Pensia de întreținere: Știai că trebuie s-o plătești chiar dacă ți se micșorează veniturile? 900 602 Divort Cluj Napoca

Părintele obligat la plata întreținerii pentru copilul său poate ajunge în situația în care mijloacele sale financiare să se diminueze drastic. De exemplu, atunci când își pierde locul de muncă și devine șomer sau atunci când intră în concediul medical. Indiferent din vina cui se întâmplă asta, legea îi cere să asigure copilului întreținere în continuare, oricât de mici ar fi ajuns veniturile sale.

Pensia de întreținere pentru copilul minor se datorează de către părintele său în funcție de nevoia pe care o are copilul șiîn funcție de veniturile părintelui. Potrivit Codului civil, ea se stabileşte diferit în funcție de numărul de copii în întreținere: până la o pătrime din venitul lunar net pentru un copil, o treime pentru doi copii şi o jumătate pentru trei sau mai mulţi copii.

Părinții pot să stabilească de comun acord detaliile care țin de plata întreținerii (în ce cuantum, în ce va consta, când se va plăti etc.), dar, de cele mai multe ori, aceștia se adresează uneiinstanțe de judecată pentru a hotărî în acest sens (instanței de tutelă de la domiciliul copilului, mai exact). Însă veniturile lunare ale celui obligat la întreținere nu vor rămâne, cel mai probabil, neschimbate pe parcursul unei perioade lungi de timp.

În cel mai bun caz, veniturile acestuia vor crește, iar celălalt părinte va solicita, cu siguranță, majorarea pensiei de întreținere. Însă în cazul apariției unor probleme financiare, acesta va rămâne în continuare obligat la plata pensiei, numai că în anumite condiții. Mai mult decât atât, chiar dacă acesta declară că nu realizează venituri, obligația de a plăti pensia de întreținere rămâne în picioare.

Chiar și părintele care nu realizează venituri va putea fi obligat la plata pensiei de întreținere, în măsura în care are posibilitatea să le obțină. În această situație, instanța se va raporta la salariul minim pe economie pentru a stabili valoare pensiei”.

Poți cere instanței reducerea pensiei

„În cazul în care părintele obligat la întreținere își pierde locul de muncă și devine șomer, el va primi o indemnizație de șomaj care este considerată venit al acestuia, drept urmare, obligația de plată a pensiei de întreținere nu încetează, dar cuantumul ei va putea fi micșorat la cerere”.

Cu alte cuvinte, chiar dacă nu mai primește un salariu, părintele obține un alt tip de venit, sub forma indemnizației de șomaj. Astfel, pensia de întreținere trebuie raportată la noul venit, adică la indemnizația de șomaj și nu putem vorbi nicidecum de o eventuală „păsuire” pentru cel care a ajuns în situația de a nu mai avea banii necesari să plătească pensia.

În mod similar, în cazul în care părintele a ajuns în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizația aferentă acestuia este considerată venit. „Drept urmare, nici în această situație părintele care e obligat la plata pensiei nu va fi scutit, dar și aici se impune formularea, la instanța de tutelă, a unei cereri de micșorare a cuantumului pensiei de întreținere, raportând-o la valoarea indemnizației primite pentru incapacitate temporară de muncă”.

Cât despre cel care ajunge în incapacitate permanentă de muncă, acesta primește o pensie de invaliditate, care este considerată, de asemenea, venit al celui obligat la plata întreținerii. „Pe cale de consecință, obligația de plată a pensiei va subzista și după pensionarea pe caz de boală, iar precizările făcute la incapacitatea temporară de muncă, cu privire la introducerea unei cereri la instanța de tutelă, se mențin și în acest caz”.

Formularea cererii este importantă pentru cel care vrea să obțină recalcularea pensiei, întrucât instanța nu are cum să știe când și cu cât s-au schimbat veniturile părintelui, tot așa cum celălalt părinte nu are interes în a se adresa instanței pentru a cere micșorarea pensiei. Așadar, este de datoria celui care e obligat la plata pensiei să obțină în instanță o actualizare a valorii acesteia, astfel încât să reflecte situația sa financiară de la acel moment.

Pentru stabilirea pensiei se iau în calcul și alte venituri constante

Totodată, “dacă părintele debitor are și alte venituri constante, la recalcularea valorii pensiei de întreținere a minorului, ca urmare a formulării unei cereri de micșorare a acesteia, se vor lua în considerare, pe lângă indemnizațiile primite în fiecare caz, și aceste venituri”.

Potrivit Codului civil, “pensia de întreţinere se poate stabili sub forma unei sume fixe sau într-o cotă procentuală din venitul net lunar al celui care datorează întreţinere”. Cu toate acestea, noțiunea de venit lunar net nu este definită în Cod. Totuși, printr-o decizie referitoare tot la problematica pensiei de întreținere, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a trimis la prevederile Codului fiscal pentru a defini aceste venituri lunare, respectiv la definiția veniturilor din salarii și asimilate salariilor și la definiția venitului lunar net din salariu.

Așa cum a stabilit și Curtea, veniturile care sunt luate în calcul la stabilirea pensiei de întreținere trebuie să fie constante, nu ocazionale. Cu alte cuvinte, ele trebuie obținute în mod continuu, iar faptul că ele sunt obținute trebuie să fie lipsit de orice îndoială.

Notă: În decizia ICCJ mai sus amintită a fost stabilit faptul că norma de hrană nu este inclusă în cadrul veniturilor luate în calcul la stabilirea pensiei de întreținere. Practic, prin acest document s-a stabilit că nu pot fi luate în calcul sumele de bani (cu destinație specială) pe care o persoană le primește la salariu pentru a compensa anumite condiții de muncă. Aceste sume de bani trebuie să rămână afectate scopului pentru care sunt oferite și nu pot să intre în calculul unor obligații ale salariatului.