Onorarii practicate de avocați

Solicită ofertă gratuită

Onorarii practicate de avocați

Avocații percep clienţilor sau mandatarilor acestora un onorariu de avocat pentru activitatea profesională realizată, onorariu care va include şi acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul clientului.

Onorariul de avocat se estimează şi se stabileşte cu respectarea Statutului Profesiei de Avocat şi în raport cu dificultatea, amploarea sau durata cazului. În general, la calculul onorariului de avocat, se vor avea în vedere următoarele criterii:

  • Timpul şi volumul de muncă necesar executării mandatului primit sau a activităţii solicitate de client;
  • Natura, noutatea şi dificultatea cazului. Astfel, onorariul se reduce în cauzele considerate „repetitive” sau comune.
  • Importanţa intereselor în cauza. Dosarele care au ca obiect sume mari de bani sau imobile de mare valoare implică, printre altele, şi o responsabilitate mai mare pe care avocatul trebuie să şi-o asume. De aceea, este firesc că onorariile să fie mai mari pentru cauze care au ca obiect sume mari de bani sau valori imobiliare importante;

Onorariul de avocat se va stabili în mod liber, de comun acord cu clientul, în limitele legii si ale statutului profesiei de avocat. Cuantumul onorariului de avocat va fi înscris în cadrul contractului de asistenta juridica, la data încheierii lui, dar înainte de începerea asistentei si/sau reprezentarii clientului de catre avocat. În toate situatiile, onorariile vor fi prevazute în contractul de asistenta juridica ce urmeaza sa fie încheiat în forma scrisa. Onorariul de Avocat poate fi stabilit astfel:

  1. Onorarii orare, stabilite pe ora de lucru, respectiv o suma fixă de unităţi monetare, cuvenită avocatului pentru fiecare ora de servicii profesionale pe care o prestează clientului. Pentru clienţii care aleg acest tip de onorariu, în măsură în care este posibil, se va urmări să se evalueze aproximativ numărul de ore necesar pentru finalizarea serviciilor profesionale. Acest tip de onorariu include facturarea timpului pe care avocatul îl petrece la telefon cu clientul sau, în cazul în care discuţia telefonică face obiectul unei consultaţii juridice.
  2. Onorarii fixe sau forfetare, care constau într-o suma fixă cuvenită avocatului pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale pe care îl prestează sau, după caz, le prestează clientului.
    Clientul va datora avocatului onorariul orar sau, după caz, fix sau forfetar, indiferent de rezultatul obţinut prin prestarea serviciilor profesionale.
  3. Onorariul de succes.
  4. Onorarii compuse din oricare dintre criteriile prevazute la punctele 1), 2) si 3);
  5. Onorarii periodice, inclusiv sub formă forfetară. Foarte asemănătoare unui serviciu tip „abonament”. Acest tip de onorariu este recomandat în cazul în care un client apelează foarte frecvent la serviciile avocaților.

Solicită ofertă gratuită