ICCJ a admis că divorțul nu se poate face printr-un acord de mediere

ICCJ a admis că divorțul nu se poate face printr-un acord de mediere

ICCJ a admis că divorțul nu se poate face printr-un acord de mediere 850 500 Divort Cluj Napoca

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a reținut în cadrul soluționării unui recurs în interesul legii (RIL) că soții nu pot divorța doar în baza unui acord de mediere. Recursul în interesul legii a fost promovat de Avocatul Poporului, care consideră că divorțul este o acțiune personală, acesta neputând face obiectul medierii. Astfel, soții nu ar putea să ceară unei instanțe să ia act de un asemenea acord. Până acum, opinia instanțelor era împărțită: unele considerau că se poate divorța în baza unui acord de mediere, altele că nu.

Conform deciziei ICCJ doar divorțul, în sine, nu poate fi făcut prin mediere. Există elemente anexe divorțului care pot face obiectul unui acord de mediere. E vorba de „rezolvarea aspectelor accesorii divorțului”. De exemplu, soții pot să se înțeleagă cu privire la forma divorțului (culpă comună sau personală) sau pot să stabilească unele aspecte ce privesc alte chestiuni accesorii (de exemplu, numele soților, după divorț), atât timp cât este respectat interesul superior al copilului.

Potrivit RIL promovat de Avocatul Poporului, divorțul dintre soți nu poate fi constatat de către instanță, în baza unui acord de mediere. Astfel, soții nu ar putea să meargă în fața unui mediator, să se înțeleagă cu privire la divorț și, apoi, doar să ceară instanței să încuviințeze acordul de mediere referitor la desfacerea căsătoriei.

Există două motive principale pentru care Avocatul Poporului consideră că o desfacere a căsătoriei, prin intermediul unui acord de mediere, nu este posibilă:

1) Divorțul este o acțiune strict personală, exclusă din sfera elementelor care pot face obiectul medierii. Având un element de legătură foarte strânsă cu viața intimă și familială, divorțul are efecte asupra chestiunilor ce țin de persoana foștilor soți. În plus, Avocatul Poprului a făcut referire la faptul că fix această natură a divorțului a determinat apariția unor proceduri speciale pentru o astfel de acțiune. Toate aceste elemente scot în evidență caracterul strict personal al acțiunii.

2) Avocatul Poporului a mai spus că este posibilă desfacerea căsătoriei doar în cazurile expres prevăzute de lege: în fața ofițerului de stare civilă sau a notarului; sau în fața instanței de judecată. Având în vedere că medierea implică încheierea unui acord, în fața unui mediator, ea nu este inclusă în nicio categorie din cele menționate anterior.

Soluția ICCJ va deveni obligatorie de la publicarea în Monitorul Oficial.