Divorț

Solicită ofertă gratuită

Divorț

Divorțul cetățenilor români cu domiciliul in străinătate a fost o provocare continuă pentru echipa noastră care a reușit să obțină rezultate ce s-au dovedit a fi eficiente pentru dumneavoastră, clienții nostri. Acest lucru a fost posibil pentru că noi am preluat tot ce este mai greu de așa manieră incât dumneavoastră să puteți să treceți mai ușor peste trauma divoțului. Astfel, familiile cu copii minori care au hotărât că vor sa pună capăt căsniciei pot divorța fără să fie nevoie să se prezinte la nici un termen in țară, comunicând cu noi prin poșta, e-mail, whats app, telefon.

Divorț fără prezentare

Pentru a putea demara procedura de divorț fără prezentare in România primul pas este să ne contactați prin e-mail, telefon sau whats app, pentru a conveni asupra condițiilor divorțuilui. Pe lânga documentele de identitate și căsătorie, este important să ne comunicați ințelegerea dintre soți asupra:

  • Acordul cu privire la desfacerea căsătoriei.
  • Acordul cu privire la numele de familie pe care soții il vor purta după divorț. ( opțiunile sunt să păstreze numele din timpul căsătoriei sau să revină la numele purtat anterior căsătoriei numele de fată)
  • Acordul cu privire la locuința pe care copiii minori o vor avea după desfacera căsătoriei.
  • Acordul cu privire la modul de intreținere a relațiilor părintești a părintelui care nu locuiește in mod statornic cu copilul/copiii ( program de vizită)
  • Acordul cu privire la suma ce reprezintă contrubuția pentru creșterea, educarea și intreținerea minoului ( pensia alimentară)
  • Notă
  • Autoritatea părintească se execită in comun de regulă
  • Pensia alimentară se recomandă să reprezinte ¼ din venitul parintelui pentru un copil si 1/3 din veniturile părintelui pentru doi copii.

Aceste informații pe care ni le veți furniza vor fi consemnate intr-o serie de documente intocmite de noi pe care vi le vom trimite prin e-mail și pe care dumneavoastra le veti imprima, le veți semna, și impreună cu copii după documentele pe care vi le vom comunica la momentul respectiv le puneți intr-un plic și le trimiteți prin poștă la adesa biroului nostru din București.

Echipa noastră se va ocupa de toată procedura necesară desfacerii căsătoriei iar la momentul in care toate formalitățile au fost indeplinite vă vom trimite prin poștă hotarârea prin care s-a pronunțat divorțul dumneavoastră.

Divorț pentru românii din străinătate

Pe lîngă alte avantaje, divorțul obținut în România prin pachetul nostru de servicii are avantajul de a fi recunoscut de autoritățile române și implicit de autoritățile U.E.  Spre diferență de divorțul efectuat în România, divorțul obținut  la o autoritate din străinătate are nevoie de recunoaștere judecătorească in România printr-o procedură specială: Este important de știut faptul că înscrierea divortului pronunțat în străinatate, a unui cetatean roman, se va face numai dupa ce hotararea straină, a devenit definitivă si irevocabilă și a fost recunoscută de către tribunalul judetean competent (sau tribunalul municipiului Bucuresti, dupa caz), conform prevederilor art.166 si 170 din Legea nr.105/1992. Pe cale de consecință, un divorț efectuat în străinătate nu produce efecte juridice dacă nu trece printr-o procedură judecărească complementară în România.

Divorț in lipsa unuia dintre soți

In condițiile in care unul din soți este in Romania iar unul este in străinătate procedura este similară.

In condițiile in care unul dintre soți nu este de găsit sau refuză să divorțeze procedura se poate realiza pe cale judecătorească prin experiența avocaților din echipa noastră.

Important!

Indiferent de localitatea in care a fost incheiată casatoria,  atunci cand soții nu mai au locuința în Romania, autoritatea competentă pentru a consfinți desfacerea căsătoriei este Camera de Consiliul ce aparține de Judecatoria Sectorului 5 București, conform Art 914 .2) N.C.P.C, pe raza careia ne desfașurăm activitatea. De aceea considerăm că atât experiența cât și amplasarea sediului biroului nostru in proximitatea Judecatoriei Sector 5 Bucuresti, contribuie la eficacitatea cu care soluționam dosarele clientilor nostri.

Chiar dacă nu v-ați hotărât să ne angajați dar vreți să vă răspundem la unele intrebări suntem bucuroși să primim un e-mail, whats-app sau telefon de la dumneavoastră in care să ne spuneți particularitățile situației căreia impreună cu noi vreți să ii faceți față.

Solicită ofertă gratuită