• 0746 652 986

Divorț Târgul Mureș – Procedură divorț Tg. Mureș

Divorț Târgul Mureș – Procedură divorț Tg. Mureș

Riscurile lipsei obligativității asistării de către un avocat.

  • Legea română nu obligă soții să aibă un avocat în procesul de divorț. Divorțul se poate pronunța și fără asistența unui avocat în proces.
    Cu cât procesul este mai complex, însă (lipsa acordului în realizarea divorțului, în împărțirea bunurilor comune din căsătorie, în încredințarea minorilor din căsătorie, în stabilirea pensiei alimentare, a programului de vizitare), lipsa consultanței și asistenței unui Avocat adaugă elemente semnificative de risc părții respective (soț sau soție). Printre aceste elemente enumerăm:
  • posibilitatea respingerii acțiunii de divorț, nepronunțarea divorțului
  • stabilirea incorectă a pensiei alimentare pentru copilul încredințat spre creștere și educare unuia dintre soți
  • stabilirea incorectă, neconformă situației reale, a partajării bunurilor comune

Lipsa informării preliminare cu privire la aspectele juridice implicate în situația părților, lipsa îndeplinirii unor proceduri, a furnizării unor elemente esențiale în cererea, întâmpinarea, motivarea divorțului, poate aduce serioase prejudicii părții respective.

No Comments

Leave a Reply

PROGRAMĂRI

Telefon:

0746 652 986

WhatsApp:

0746652986

Ore funcționare:

Luni-Vineri 9 - 17
Sambata-Duminica inchis