Despre partaj

Solicită ofertă gratuită

Despre partaj

Partajul judiciar este procedură prin care bunurile comune dobândite de soți pe parcursul căsniciei se împart între aceștia, de regulă concomitent sau imediat ulterior divorțului.

Soții pot ajunge la o ințelegere cu privire la impărțirea bunurilor sau, dacă acest lucru nu este posibil, instanța de judecată decidă asupra modului de soluționare a partajului.

Conform Noului Cod Civil, regimul matrimonial al soților are o importanță deosebită pentru realizarea partajului întrucât, în funcție de acest regim, instanța va constata care dintre bunurile soților sunt comune și va decide modalitațile de împarțire a acestora.

Partajul judiciar se solicită de către unul din soți sau de către amândoi și din punct de vedere practic are anumite particularități. Cea mai importantă dintre acestea este faptul că, în cazul în care soții nu se inteleg, bunurile care urmează să se impartă trebuie expertizate cu privire la valoarea lor de circulație și, de asemenea, cu privire la posibilitatea de a fi împarțite în natură.

Nu este obligatoriu ca partajul bunurilor comune să aibă loc, soții putând să rămână proprietari pe cote-părți pe termen nedefinit. Totusi, in practică, realizarea partajului judiciar în timp cât mai scurt dupa divorț este extrem de utilă pentru ambii soți.

Un proces tipic de partaj, în care soții dețin, de exemplu, un apartament și câteva bunuri mobile, se poate finaliza cu atribuirea apartamentului și a bunurilor către unul din soti, cu obligarea acestuia de a-l despăgubi de celălalt soț cu o suma de bani egala cu valoarea cotei sale de contribuție.

Totuși, multe procese de partaj au un grad mai ridicat de complexitate, întrucât soții pot deține mai multe bunuri imobile sau pot avea și credite bancare garantate cu respectivele bunuri. În plus, indiferent de complexitatea cauzei, durata și costurile partajului judiciar pot cu ușurință scăpa de sub control.

Serviciile Divort Cluj în cazurile de partaj judiciar sunt printre cele mai ample și, în plus față de serviciile noastre uzuale, includ:

  • consultantă juridică de specialitate în legătură cu regimul matrimonial si bunurile dobândite de soți;
  • analiza structurii taxelor datorate către stat;
  • analiza costurilor și a beneficiilor pentru cele mai probabile scenarii de soluționare a partajului;
  • monitorizarea continua a costurilor pe parcursul litigiului prin comparație cu beneficiile rezultatului cel mai probabil;
  • negocierea soluțiilor de rezolvare amiabila a partajului.

Solicită ofertă gratuită