Despăgubiri și prestații compensatorii, în caz de divorț

Despăgubiri și prestații compensatorii, în caz de divorț

Despăgubiri și prestații compensatorii, în caz de divorț 850 500 Divort Cluj Napoca

Soții aflați în proces de divorț vor putea cere in instanta despăgubiri pentru prejudicii materiale și morale sau plata unei prestații compensatorii, conform proiectului noului Cod Civil și al noului Cod de procedură civilă.

Noul Cod de procedură civilă reglementează, în cadrul procedurii de divorț, cererea accesorie privitoare la acordarea de despăgubiri pentru prejudicii materiale și morale, ca urmare a desfacerii căsătoriei, precum și a cererii pentru obligarea la plată unei prestații compensatorii între foștii soți.

În Noul Cod civil se stabilește ca soțul nevinovat, care suferă un prejudiciu material sau moral prin desfacerea căsătoriei, poate cere soțului vinovat să-l despăgubească. În acest caz, instanța tutelară soluționează cererea prin hotărârea de divorț.

Totodată, în cazul în care divorțul este pronunțat din culpa comună a soților sau fără a se stabili culpa lor, oricare dintre ei va putea beneficia de o prestație compensatorie, care să compenseze, în măsura în care este posibil, diferențele importante pe care divorțul le-ar determina în modul de viață al celui care o solicita.

De asemenea, prestația compensatorie va putea fi cerută de soțul reclamant atunci când divorțul se pronunță din culpa exclusivă a soțului pârât.

În plus, Noul Cod civil prevede ca soțul care solicită prestația compensatorie nu poate cere de la fostul său soț și pensie de întreținere.

Prestația compensatorie nu se va putea solicita decât odată cu desfacerea căsătoriei.

La stabilirea prestației compensatorii se va ține seama atât de resursele soțului care o solicită, cât și de mijloacele celuilalt soț din momentul divorțului, de efectele pe care le are sau le va avea lichidarea regimului matrimonial, precum și de orice alte împrejurări previzibile de natură să le modifice, cum ar fi vârsta și starea de sănătate a soților, contribuția la creșterea copiilor minori pe care a avut-o și urmează să o aibă fiecare soț, pregătirea profesională sau posibilitatea de a desfășura o activitate producătoare de venituri.

Potrivit Noului Cod civil, prestația compensatorie poate fi stabilită în bani, sub forma unei sume globale sau a unei rente viagere, ori în natură, sub forma uzufructului asupra unor bunuri mobile sau imobile care aparțin debitorului.

Renta poate fi stabilită într-o cotă procentuală din venitul debitorului sau într-o sumă de bani determinată.

Totodata, renta și uzufructul se pot constitui pe toată durata vieții celui care solicita prestația compensatorie sau pentru o perioadă mai scurtă, care se stabilește prin hotărârea de divorț.

Instanta va putea mări sau micșora prestația compensatorie, dacă se modifică, în mod semnificativ, mijloacele debitorului și resursele creditorului.

În cazul în care prestația compensatorie constă într-o sumă de bani, aceasta se va indexa de drept, trimestrial, în funcție de rata inflației.

Prestația compensatorie va înceta prin decesul unuia dintre soți, prin recăsătorirea soțului creditor, precum și atunci când acesta obține resurse de natură să îi asigure condiții de viață asemănătoare celor din timpul căsătoriei.