Curtea Europeană a Drepturior Omului

Solicită ofertă gratuită

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Există situații în care autoritățile române și instanțele de judecată aduc prejudicii grave cetățenilor prin dispozițiile sau sentințele lor. În anumite condiții, prejudiciile cauzate în astfel de situații pot fi reparate de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). Acest organism specializat judecă toate cauzele în legatură cu încălcări ale cuprinsului Convenției Europene a Drepturilor Omului.

Cabinetul de avocat Alina Szilaghi  este specializat în acest domeniu pe plângerile întemeiate în art. 8 – Dreptul la respectarea vieții private și de familie:

1. Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și de familie, a domiciliului sau și a corespondenței sale.

2. Nu este admisibil amestecul unei autorități publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care acest amestec este prevăzut de lege și dacă constituie o măsura care, într-o societate democratică, este necesară pentru securitatea naționala, siguranța publica, bunăstarea economică a țarii, apărarea ordinii și prevenirii faptelor penale, protejarea sănătații sau a moralei, ori protejarea drepturilor și libertaților altora.”

Toti clienții care considera că au fost victima unui abuz cu privire la viața lor privată sau de familie sunt consultați și sfătuiți de către Divort Cluj. În cazul în care considerăm că există justificare pentru înaintarea unei plângeri la CEDO, Divort Cluj își asistă și reprezintă clienții în fața acestui organism.

Solicită ofertă gratuită