Asistență și reprezentare oferită românilor plecați în străinătate

Solicită ofertă gratuită

Asistență și reprezentare oferită românilor plecați în străinătate

Suntem conştienţi de necesităţile românilor plecaţi în tările din UE sau chiar SUA, Australia sau țările din Asia.

Oferim asistență și consultanță specializată românilor plecați în străinătate cu privire la rezolvarea tuturor problemelor cu care se confruntă, astfel încât absența lor să poată fi suplinită cu succes în toate cazurile în care acest lucru este posibil:

 • divorţ
 • exercitarea autorităţii părinteşti şi stabilirea domiciliului minorilor
 • pensie întreţinere
 • convenţii privind stabilirea programului de vizită al copiilor minori
 • obţinerea ordinului de protecţie atât pentru soţi cât şi pentru minori
 • acţiuni de evacuare a soţului violent
 • acţiuni legate de stabilirea sau tăgada paternităţii
 • partaje
 • transcriere certificate de naştere/ divorţ
 • încheierea convenţiilor matrimoniale
 • schimbarea regimului matrimonial
 • punerea sub interdicţie/instituirea tutelei
 • redactarea de procuri pentru diverse situaţii

Asistăm clientii sau îi reprezentăm în faza amiabilă a procedurii, acolo unde acest lucru este posibil ( mediere, în faţa notarului sau prin convenţii, în faţa autorităţilor) sau în faţa instantelor judecătoreşti.

Solicită ofertă gratuită