Adopția în 2020

Adopția în 2020

Adopția în 2020 1068 530 Divort Cluj Napoca

Adopția este reglementată de Legea nr. 273/2004 și reglementează condițiile care trebuie îndeplinite la procedura adopției în sine precum și perioada de monitorizare ulterior adopției. În cele ce urmează vom prezenta principalele aspecte ce trebuie să fie cunoscute de către adoptatori despre adopția internă în 2020.

 • adoptatorul sau adoptatorii trebuie să îndeplinească o serie de condiții morale și materiale;
 • este interzisă adopția pentru persoanele condamnate pentru o infracțiune contra persoanei sau contra familiei, pentru infracțiunea de pornografie infantilă sau pentru infracțiuni privind traficul de droguri/precursori;
 • nu pot adopta persoana/familia al cărei copil beneficiază de o măsură de protecție specială sau care este decăzută din drepturile părințești şi nici persoanele care vor să adopte singure și au soți bolnavi psihic/cu handicap mintal;
 • este necesar consimțământul părinților firești la adopție și, în cazul în care minorul care ar urma să fie adoptat a împlinit 10 ani, a acestuia;
 • este necesar consimțământul adoptatorului/ familiei adoptatoare, în fața judecătorului.

Atenție! Consimțământul părinților firești nu poate fi substituit. Astfel, curatorul, mandatarul sau orice altă persoană împuternicită în acest sens nu poate să consimtă la adopție, în locul părinților firești.

Obținerea atestatului

Pentru obținerea atestatului, se va ține cont de următoarele considerente:

 • personalitatea şi starea sănătății persoanelor care vor să adopte, viaţa de familie, condițiile de locuit, aptitudinea de creștere și educare a unui copil;
 • situația economică financiară a părinților adoptivi analizată din perspectiva surselor de venit, continuitatea acestora, precum şi situația cheltuielilor;
 • motivele pentru care se dorește adopția;
 • dacă sunt impedimente relevante pentru adopție.

Dacă răspunsurile sunt pozitive, se va elibera un atestat de fiecare persoană/familie care este aptă să adopte. Valabilitatea atestatului este de doi ani.

De la obligativitatea atestatului, există, două excepții și anume:

 • în cazul adopției unei persoane care a dobândit capacitate deplină de exercițiu;
 • dacă este vorba de adopția unui copil de către soțul părintelui firesc/adoptiv.

Potrivirea între adoptatori și adoptat

Înainte ca adopția să aibă loc, trebuie să existe o potrivire a adoptatului cu adoptatori. Astfel, autoritățile vor urmări găsirea unor adoptatori potriviți cu nevoile copilului, căutând compatibilitatea. În mod concret, se acordă prioritate rudelor copilului din familia extinsă (până la gradul al patrulea) și altor persoane cu care copilul a avut o viață de familie timp de cel puțin șase luni.

După perioada de potrivire, autoritățile vor întocmi un raport în care vor documenta concluziile cu privire la potrivirea dintre adoptator și adoptat. În cazul unei decizii favorabile, instanța va dispune încredințarea copilului, în vederea adopției, pentru o perioadă de 90 de zile. Pentru aceasta perioadă, se vor efectua rapoarte de progres, cu privire la relația dintre adoptator și adoptat. La finalul perioadei de 90 de zile, raportul final va fi trimis instanței, care se va pronunța cu privire la adopție.

Instanța se pronunță cu privire la adopție

Ulterior perioadei de încredințare, instanța se va pronunța cu privire la adopție. Solicitarea de adopție va fi introdusă de către adoptator(i) sau de către direcția de asistenţă socială şi protecția copilului. Acestă solicitare va fi trimisă alături de următoarele acte:

 • certificatul de naștere al copilului (copie legalizată);
 • certificatul medical privind starea de sănătate a copilului;
 • raportul de consiliere a copilului care a împlinit vârsta de zece ani, în vederea exprimării consimțământului;
 • atestatul valabil al adoptatorilor;
 • hotărârea judecătorească irevocabilă de încredințare în vederea adopției;
 • certificatele de naștere ale adoptatorilor (copie legalizată);
 • certificatul de căsătorie al adoptatorilor (copie legalizată);
 • cazierul judiciar al adoptatorilor;
 • certificatul medical privind starea de sănătate a adoptatorilor (de la medicul de familie);
 • hotărârea judecătorească irevocabilă de deschidere a procedurii adopției a copilului;
 • raportul de consiliere şi informare a părinților firești în cazul adopției copilului de către soțul părintelui firesc;
 • documentul care consemnează rezultatul expertizei pentru confirmarea filiației faţă de tată, realizată prin metoda serologică ADN, în cazul adopției copilului de către soția părintelui firesc atunci când copilul a fost recunoscut de tată pe cale administrativă, precum şi în cazul în care paternitatea copilului a fost stabilită prin hotărâre judecătorească prin care s-a luat act de recunoașterea de către tată sau care consfințește învoiala părților, fără a se fi cercetat temeinicia cererii;
 • declarația notarială pe propria răspundere (atunci când copilul adoptat are un singur părinte – necăsătorit –, iar acesta se află într-o relație cu o persoană de sex opus – necăsătorită).

În cazul în care consideră adopția ca fiind în interesul superior al copilului, instanța va admite cererea de încuviințare a adopției. De asemenea, în cinci zile de la rămânerea irevocabilă a hotărârii, autoritățile informează părinții firești ai copilului.

Ulterior hotărârii favorabile a instanței, va mai exista o perioadă de monitorizare de minimum doi ani. În timpul acestei perioade, vor fi întocmite rapoarte trimestriale cu privire la evoluția copilului adoptat și a relațiilor dintre acesta și adoptator. Abia după aceea se poate încheia complet procedura adopției, prin întocmirea raportului final de închidere a cazului.

Facilități pentru adoptatori

Conform Legii nr. 273/2004, oricare dintre părinții familiei care adoptă un copil poate cere un concediu de acomodare și poate avea dreptul la o indemnizație aferentă. Concediul este unul plătit și poate dura maximum un an, în timp ce valoarea indemnizației, în prezent, este de 1.700 de lei.